Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Εκδηλώσεις arrow Εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) - Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017)

Εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) - Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017)

Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2017

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (Voluntary National Review/VNR) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum/HLPF) των Ηνωμένων Εθνών, τον Ιούλιο 2018. Στο πλαίσιο αυτό, η ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής & Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει ειδική εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) - Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, ώρα 9.30 - 13.00 στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» (Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα).

Η Ελλάδα ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ, έχει δεσμευτεί για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και εξετάζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο υιοθέτησης της Ατζέντας 2030 και προσαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις εθνικές προτεραιότητες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης θα παρουσιάσει τις Εθνικές Προτεραιότητες, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει την οριζόντια περιβαλλοντική διάσταση των ΣΒΑ, καθώς οι επιλεγμένοι ΣΒΑ κατά το HLPF του ΟΗΕ το 2018, αφορούν κυρίως περιβαλλοντικά θέματα (ΣΒΑ 6 για το νερό, ΣΒΑ 7 για τη βιώσιμη ενέργεια, ΣΒΑ 11 για τις βιώσιμες πόλεις, ΣΒΑ 12 για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και ΣΒΑ 15 για τη χερσαία βιοποικιλότητα).

Η εκδήλωση αποβλέπει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων σχετικά με την προετοιμασία της VNR. Θα πραγματοποιηθούν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους  Διπλωματικών Αποστολών κρατών μελών ΕΕ και μεσογειακών χωρών (Bέλγιο, Κυπριακή Δημοκρατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιορδανία,  Μαρόκο, Ολλανδία, Σλοβενία, Τουρκία), που συμμετείχαν με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση  στο HLPF κατά το 2016 και το 2017.  Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι Υπουργείων και άλλων φορέων.

Πρόγραμμα

Event on “Peer Learning in Achieving the 2030 Agenda and the SDGs” (Athens, 3 October, 2017)

Greece will participate with a Voluntary National Report (VNR) in the UN High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development in 2018. The Directorate of Geographical Policy and Strategic Planning (Hellenic Aid) of the Ministry of Foreign Affairs is organizing an Event on “The Peer Learning in Achieving the 2030 Agenda and the SDGs” on Tuesday October 3rd, 2017, 9.30 – 13.00 at “Yiannos Kranidiotis” amphitheatre (1 Akadimias Str., 10671 Athens).

Greece as other UN member states is committed to sustainable development and is presently considering how to best adopt and adapt the Sustainable Development Goals (SDGs) to national priorities. During the Event, the General Secretariat of the Government will present the National Priorities while the Ministry of Environment and Energy will discuss the strong cross-cutting environmental dimension of the SDGs taking also into account the fact that the selected SDGs for the in depth thematic review during the 2018 UN HLPF will be the environmental-related Goals (SDG 6 on water, SDG 7 on sustainable energy, SDG 11 on sustainable cities, SDG 12 on sustainable consumption and production and SDG 15 on terrestrial biodiversity).

The aim of the event is to promote an exchange of best practices and lessons learned regarding VNR preparations. Representatives from Diplomatic Missions of countries from the EU and Mediterranean region (Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Jordan, Morocco, the Netherlands, Slovenia, Turkey) that participated with a VNR in the UN HLPFs 2016 and 2017 will present their relevant experiences. The list of participants will include representatives from Greek Ministries and other Agencies.

Programme

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0