Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow ΟΟΣΑ-DAC arrow Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Καλύτερες Πολιτικές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016 – ένα Νέο Πλαίσιο για τη Συνοχή των Πολιτικών»

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Καλύτερες Πολιτικές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016 – ένα Νέο Πλαίσιο για τη Συνοχή των Πολιτικών»

Δευτέρα, 04 Δεκέμβριος 2017

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση σχετικά με τις «Καλύτερες Πολιτικές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016 – ένα Νέο Πλαίσιο για τη Συνοχή των Πολιτικών». Η έκδοση εισάγει την έννοια της Συνοχής των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ( Policy Coherence for Sustainable Development - PCSD ) έχοντας ως στόχο να αποτελέσει έναν οδηγό προς τους φορείς χάραξης πολιτικής (κυβερνήσεις) προκειμένου να προσαρμόσουν τους θεσμικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής με στόχο την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που θέτει η Ατζέντα 2030.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη συνοχή των πολιτικών, έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (Στόχος 17.14), προσβλέποντας στο να συμβάλουν στην αναβάθμιση των θεσμικών μηχανισμών, των διαδικασιών και των πρακτικών της συνοχής της πολιτικής για την υλοποίηση των ΣΒΑ. Ο ΟΟΣΑ ορίζει την Συνοχή της Πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως μια νέα «προσέγγιση και εργαλείο πολιτικής» για την ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης εσωτερικών πολιτικών και εξωτερικών δράσεων.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται εκθέσεις των 18 κρατών μελών (Ελλάδα, σελ. 266-268) του ΟΟΣΑ προκειμένου να ενσωματώσουν την Ατζέντα 2030 στις εθνικές τους προτεραιότητες καθώς και αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συνοχής των πολιτικών σε συγκεκριμένες θεματικές όπως η επιστιστική ασφάλεια, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και η πράσινη ανάπτυξη.

Σχετικός ιστότοπος:

http://www.oecd.org/publications/better-policies-for-sustainable-development-2016-9789264256996-en.htm

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0