Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow ΟΗΕ arrow Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016)

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016)

Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018

World Humanitarian Summit (Istanbul, on 23-24 May 2016)

The World Humanitarian Summit that was co-hosted by Turkey and the UN Secretary General in Istanbul, on 23-24 May 2016, addressed the extraordinary challenges to the current international humanitarian system and sought answers for the future. In this framework, the Agenda for Humanity was created. The Agenda for Humanity is a five-point plan that outlines the changes that are needed to alleviate suffering, reduce risk and lessen vulnerability on a global scale. In the Agenda, humanity—people’s safety, dignity and the right to thrive— is placed at the heart of global decision-making. To achieve this, global leaders and all humanitarian actors are called upon to act on five core responsibilities: (i) Political leadership to prevent and end conflicts; (ii) Uphold the norms that safeguard humanity; (iii) Leave No One Behind; (iv) Change people’s lives: from delivering aid to ending need; and (v) Invest in Humanity. As a follow-up to WHS and in the framework of the promotion of the «Agenda for Humanity», Greece has made a series of commitments.

http://whsturkey.org/
https://www.agendaforhumanity.org/agendaforhumanity?referer=home
https://www.agendaforhumanity.org/explore-commitments/indv-commitments

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016)

Η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (World Humanitarian Summit/ Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016) εξέτασε τις προκλήσεις για το σημερινό διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα, αναζητώντας λύσεις για το μέλλον. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Συνόδου προωθήθηκε η «Ατζέντα για τον Ανθρωπισμό» (Agenda for Humanity), ένα σχέδιο πέντε σημείων που περιγράφει τις αλλαγές που απαιτούνται για την ανακούφιση της δυστυχίας και τη μείωση του κινδύνου και της ευπάθειας σε παγκόσμια κλίμακα. Η «Ατζέντα για τον Ανθρωπισμό» τοποθετεί την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ατομική ευημερία στο επίκεντρο της παγκόσμιας λήψης αποφάσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι παγκόσμιοι ηγέτες και όλοι οι ανθρωπιστικοί φορείς καλούνται να δράσουν με γνώμονα την επίτευξη  πέντε βασικών στόχων: (i) την ανάληψη ηγετικού ρόλου ως προς την πρόληψη και τον τερματισμό των συγκρούσεων, (ii) την τήρηση των κανόνων που διαφυλάσσουν τον ανθρωπισμό, (iii) την μη εγκατάλειψη κανενός (“Leave no one behind”), (iv) την εστίαση των προσπαθειών στην εξάλειψη των αναγκών αντί της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και (v) την επένδυση στον ανθρωπισμό. Σε συνέχεια του WHS και στο πλαίσιο της «Ατζέντας για τον Ανθρωπισμό», η Ελλάδα προέβη σε  σειρά δεσμεύσεων.

http://whsturkey.org/
https://www.agendaforhumanity.org/agendaforhumanity?referer=home
https://www.agendaforhumanity.org/explore-commitments/indv-commitments

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0