Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow Ευρωπαϊκή Ένωση arrow Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΕΤΕπ και EBRD στο Πλαίσιο της «Σύμμειξης» (blending) Επιχορηγήσεων και Δανείων για Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων ΕΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΕΤΕπ και EBRD στο Πλαίσιο της «Σύμμειξης» (blending) Επιχορηγήσεων και Δανείων για Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων ΕΕ

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2017

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) συμμετέχουν σε αρκετά αναπτυξιακά έργα σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από ΕΕ σε πλαίσιο «συμμείξεως» χρηματοδοτικών πόρων (επιχορηγήσεων και δανείων).

Οι σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών (π.χ. για τεχνική βοήθεια ή για κατασκευή έργων) δημοσιεύονται στις εξής ιστοσελίδες: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm και http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Project goods, works and services .

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0