Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow Ευρωπαϊκή Ένωση arrow Κοινή Δήλωση για την Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη

Κοινή Δήλωση για την Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη

Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, στο πλαίσιο της "Νέας Ευρωπαικής Συνέναισης για την Ανάπτυξη" ("The New European Consensus on Development Our World, Our Dignity, Our Future"), συνοψίζονται:

1. Δέσμευση για ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της Ατζέντας 2030. με βάση τις αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας.
2. Σταδιακή προσαρμογή των συστημάτων αναφοράς (reporting systems) με τις διαδικασίες παρακολούθησης και τους δείκτες της Ατζέντας 2030.
3. Ενσωμάτωση της Ατζέντας 2030 και χρήση των δεικτών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
4. Εκπόνηση κοινής έκθεσης για τις επιπτώσεις των δράσεων υλοποίηση της Ατζέντας 2030 στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνεισφορά στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) των HE.
5. Συμμετοχή στην αναβάθμιση της στατιστικής ικανότητας (statistical capacity) των αναπτυσσομένων χωρών.
6. Υλοποίηση ενδιάμεσης αξιολόγησης της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη.
Μετά την δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης ξεκίνησε τρίλογος (Προεδρία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) για Kοινή Δήλωση των τριών θεσμών. Στις 19 Μαΐου το Συμβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε τη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη.

Μετά την δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης ξεκίνησε τρίλογος ( Προεδρία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) για K οινή Δήλωση των τριών θεσμών. Στις 19 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε τη νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0