Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow Ευρωπαϊκή Ένωση arrow Financial Transparency System (Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας)

Financial Transparency System (Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας)

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2017

ΣYΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ /FINANCIAL TRANSPARENCY SYSTEM

Στο “Financial Transparency System” (Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας) μπορεί κανείς να αναζητήσει τους δικαιούχους (beneficiaries) που έλαβαν χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγές χρηματοδότησης:
•    Προϋπολογισμό της ΕΕ  
•    Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Είδη των χρηματοδοτήσεων:
1.    Επιχορηγήσεις
2.    Βραβεία (από το οικονομικό έτος 2013)
3.    Δημόσια Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών δεσμεύσεων (από το οικονομικό έτος 2013)
4.    Δημόσια Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων άλλων  δαπανών (οικονομικά έτη 2011 και 2012)
5.    Χρηματοδοτικά  Μέσα (από το οικονομικό έτος 2013)
6.    Δημοσιονομική Στήριξη (από το οικονομικό έτος 2013)
7.    Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες (από το οικονομικό έτος 2013)

Στην αναζήτηση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο που έλαβε τη χρηματοδότηση, ύψος χρηματοδότησης, χώρα προέλευσης, χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, έτος πίστωσης ποσού κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες :

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

1.  Στοιχεία από 2007
2.  Στοιχεία από 2010

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0