Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow Γενικά arrow Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας

Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας

Κυριακή, 18 Μάρτιος 2018

The Good Humanitarian Donorship (GHD) initiative

The Good Humanitarian Donorship (GHD) initiative, in which Greece participates since 2003, is an informal donor forum and network with, currently, 42 members that facilitates collective advancement of GHD principles and good practices and has filled a crucial gap in the broad landscape of humanitarian coordination. The main objectives of GHD are to protect and save lives, alleviate suffering and maintain human dignity during and in the aftermath of man-made crises and natural disasters, while acting impartially, neutrally and independently. General Principles include, among others, providing adequate humanitarian assistance, promoting human rights, reaffirming the primary responsibility of states for the victims of humanitarian emergencies within their own borders and supporting the central and unique role of the United Nations and the International Red Cross in providing leadership and co-ordination of international humanitarian action while Good Practices refer to Donor Financing, Management and Accountability.

https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html

Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας

Η πρωτοβουλία των αρχών που πρέπει να διέπουν τις Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship/GHD initiative), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα από το 2003, είναι ένα ανεπίσημο δίκτυο δωρητών με  42 μέλη. Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι  η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών, η ανακούφιση από την δυστυχία και η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την διάρκεια και κατόπιν κρίσεων από ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής δράσης. Οι γενικές αρχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιβεβαίωση της πρωταρχικής ευθύνης των κρατών για αρωγή στα θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων εντός των συνόρων τους και την υποστήριξη του ηγετικού και συντονιστικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ως προς την διεθνή ανθρωπιστική δράση, ενώ οι καλές πρακτικές αναφέρονται στην χρηματοδότηση, διαχείριση και λογοδοσία από πλευράς δωρητών.

https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0