Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Διεθνές πλαίσιο

Στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα οι ανεπτυγμένες χώρες αποτελούν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος, που αποτελεί και την πλειοψηφία του πλανήτη από πλευράς πληθυσμού, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να ζει σε συνθήκες ένδειας. Παρά τη βελτίωση ορισμένων γενικών συνθηκών, την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου και τον πολλαπλασιασμό των τεχνολογικών δυνατοτήτων ο κόσμος αυτός, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτος στις ασθένειες, τα οικονομικά πλήγματα και τις φυσικές καταστροφές, δεν συμμετέχει ουσιαστικά και δεν επωφελείται από τις διεθνείς διαδικασίες οικονομικής ενσωμάτωσης, και βρίσκεται συχνά εκτεθειμένος σε αυταρχικούς θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από ασθένειες που μπορούν να αντιμετωπισθούν.

Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί μέγιστο ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας. Το φαινόμενο της φτώχειας αποτελεί το βασικό γενεσιουργό και πολλαπλασιαστικό αίτιο σοβαρών κινδύνων, όπως οι ένοπλες συρράξεις, το διεθνές εμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, καθιστώντας επισφαλή  την ανάπτυξη και την ευημερία.

Η καταπολέμηση της φτώχειας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού και της πείνας αναδεικνύεται σε μείζονα προτεραιότητα για τη Διεθνή Κοινότητα, ενώ θα πρέπει να επιτευχθεί σ’ ένα κόσμο που ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια περίπου μέσα σε 25 χρόνια, με το 97% της αύξησης αυτής να έχει λάβει χώρα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας δομείται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Αδδίς Αμπέμπα, 13-16 Ιουλίου 2015) Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα (Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda))
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)
Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA)
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Συναίνεση του Μοντερρέϋ
Διακήρυξη της Ρώμης
Διακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας
Χρονοδιάγραμμα Δράσης της Άκκρα (Accra Agenda for Action)
Εταιρική Σχέση του Μπουσάν για αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (Busan Partnership for Effective Development Co-operation)
Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20» (Ρίο ντε Τζανέιρο, 11-22 Ιουνίου 2012)


Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί κύριο τομέα προτεραιότητας, όλων σχεδόν των οργάνων αυτής. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα των κάτωθι οργάνων:


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανάπτυξης .

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0